Tájékoztató a sütik (cookie) alkalmazásáról

1. Mit jelent az, hogy sütiket használunk a www.xximedia.hu oldalon?

A XXI. század Média Kft. (székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C., képviselő: Mátray Mihály ügyvezető igazgató, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, cégjegyzékszám: 01-09-287735, e-mail: adatvedelem@xximedia.hu) által – mint Adatkezelő – fenntartott www.xximedia.hu weboldal látogatóinak számítógépére hozzájárulásuk esetén apró szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie továbbiakban: süti) helyez el, amelyek többféle célt szolgálnak.
Egyes sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (folyamat sütik), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal (statisztikai sütik), míg további sütik célzott hirdetési tartalmak megjelenítését szolgálják (hirdetési sütik). Néhány süti csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig a számítógépen maradnak.

2. A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja

2.1. A folyamat sütik esetében a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció- és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése.
2.2. A statisztikai sütik esetében a felhasználói élmény javítását lehetővé tevő információk gyűjtése azáltal, hogy statisztikai eszközökkel elemzéseket készítünk arról, hogy a látogatók hogyan használja a weboldalt, mely aloldalait látogatják, vagy használják leggyakrabban, így a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a valós látogatói szokásoknak megfelelően történhet.
2.3. A hirdetési sütik esetében a honlapon megtalálható hirdetési tartalmak célzott, a látogató érdeklődésének megfelelő kiválasztása és megjelenítése.

3. A honlapon alkalmazott sütik

3.1. Munkamenetet támogató folyamat sütik
A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által egy adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenet sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára korlátozódik, a sütik a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
3.2. Rendszeres használatot támogató folyamat sütik
Ezek a folyamat sütik lehetővé teszik, hogy a honlap megjegyezze, hogy a felhasználó milyen működési módot választott. Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.
3.3. Webhely használatának mérését lehetővé tevő statisztikai- és analitikai sütik
3.3.1. A statisztikai sütik, segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják a honlapot (pl. a látogató mely oldalakat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a honlapot (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) a látogatók igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.
3.3.2. Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi analitikai sütiket használ. A sütik használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy minél magas színvonalú szolgáltatást tudjunk biztosítani a felhasználóknak.
A honlap az alábbi szolgáltatók analitikai célú sütijeit használja:
Google (a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató ezen a linken olvasható))
Facebook (a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató ezen a linken olvasható))
Gemius (a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató ezen a linken olvasható))
Onesignal (a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató ezen a linken olvasható))
3.4. Hirdetésekhez kapcsolódó célzó- és hirdetési sütik
A hirdetésekhez kapcsolódó sütik használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg a honlapon. Ezek segítségével az egyes kampányok teljesítményét is mérni tudjuk.
A honlap az alábbi szolgáltatók célzó- és hirdetési sütijeit használja:
Google (a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató ezen a linken olvasható))
Adverticum (a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató ezen a linken olvasható))

4. A sütik beállításának ellenőrzése, a sütik tiltása

A modern böngészők engedélyezik a süti-beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a sütik automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának lehetőségét.
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása és megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A honlap ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.
További részletes információ az egyes böngészők süti-beállításairól az alábbi linkeken olvasható:
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Safari
A sütik mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő beállításaira vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék- vagy más mobil berendezés Felhasználói kézikönyvében, vagy a Használati utasításában.
A sütik adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a honlap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés hosszabb időszakra való fenntartása.

5. Jogérvényesítés

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely szerint a Felhasználó előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az adatkezelő által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kifogásait, intézkedési javaslatait az adatvedelem@xximedia.hu e-mail címen fogadjuk. Emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.